Wyke

 

Die wyksindelings van ons gemeente word op die onderstaande kaart aangedui. Klik op enige rooi area om te sien watter wyk dit is en wie die Geestelike versorger in daardie wyk is. Wyk 24 word nie op hierdie kaart aangedui nie omdat dit alle buitewyke (bv Panorama) verteenwoordig.

Alle kontakinligting is by die kerkkantoor beskikbaar.

Daar is vir elke wyk ‘n geestelike versorger
[Wyke 1-4]
[Wyke 5-7]
[Wyke 8-11]
[Wyke 12-14]
[Wyke 15-17,25]
[Wyke 18-21]
[Wyke 22,23,26]
[Wyke 24a,b,c]