Gemeenteraad

Leraar – Alwyn Carstens (Onder-Voorsitter)

Leraar – Divan Vrey

Kantoorhoof – Tania Olivier

IT-werkgroep – Rudolf Visser (Voorsitter)

Finansies – Dominique Waso

Klank- en beeldwerkgroep – Wildri Louw

Fasiliteitwerkgroep – Francois Nortjè

Terreinewerkgroep – Dirk Du Toit

Jeugwerkgroep – Derik Vorster

Kommunikasiewerkgroep – Martie Carstens

Omgeewerkgroep – Elma Bosman

Gebedswerkgroep – Estee Richter

Dienste – Gawie du Toit

Visioneringwerkgroep – Johan Breytenbach

Personeelbestuurwerkgroep – Hendrik van Zyl

Verteenwoordiger by Moderamen – Piet Koornhof