Nuut by ons?

Baie welkom by Parow Welgelegen!

Indien jy graag meer inligting oor die gemeente wil hê, of belangstel om lidmaat van die gemeente te word, kan jy die kerkkantoor gerus kontak.
(Tel: 021 558 0014/5  – Whatsapp 074 682 6890 – kantoor@ngkwelgelegen.co.za)
Jy is ook welkom om na afloop van ‘n erediens met een van die leraars te gesels.

Nuwe lidmaat/intrekker vorms is beskikbaar by die kerkkantoor. Die vorm moet ingevul word en kan dan terug gestuur word dmv e-pos, faks of by die kerkkantoor ingehandig word. Jy sal per e-pos in kennis gestel word van jou wyksindeling.