Preeksketse

Die mees onlangse preeksketse n.a.v Sondag-preke word beskikbaar gestel op ons gemeente se Facebook blad. Jy kan dit vir persoonlike Bybelstudie, huisgodsdiens of dalk vir ‘n sinvolle gesinsgesprek gebruik. Dit kan ook as vertrekpunt vir Omgeegroepe of Bybelstudiegroepe dien. Miskien het jy die diens gemis – dan kan jy dit aflaai en steeds in voeling bly.

Loer gerus op Facebook:  https://www.facebook.com/ParowWelgelegen

weblogo